amiram raviv

שונות

בסעיף שונות בחרתי לכלול פריטים שונים שאינם קשורים לעבודתי המדעית או המקצועית כפסיכולוג. אני מקווה לצבור כאן מגוון של ביטויים בעיקר בתחום הקולינריה שיספקו "...לווית-חן לאישיות עתירת מעלות ומורדות, שמטעמי צניעות וריאליזם מפוקח לא כאן המקום לפרטן." זו כמובן ציטטה מהמבוא לספר הבישול לגבר המשוחרר שגם לו נקדיש כאן מקום. הכוונה להעלות מידי פעם מתכונים ששלחתי לחברים, או שפורסמו באיזה מקום. וגם כל מיני "מה שבא לי" כי זה האתר שלי וזו המסגרת הבלתי מכופתרת שלו. בעת כתיבת שורות אלה עוד לא ברור לי הכוון, אבל נראה בהמשך. אולי גם אם יצטברו חומרים נארגן ונסווג את מה שיופיע כאן בסדר כלשהו.
אגב, אשר לספר הבישול, ולמען הסר ספק, המחברים אינם ממשיכים לקבל תמלוגים מספר זה כי לפי טענת ההוצאה היא אינה מרוויחה עליו. אז אין לראות בכתוב כאן פרסומת המתכוונת לעודד קנייתו. במאמר מוסגר נציין, שלמרות שאני בהחלט גאה בספר, הרי שהתפתחתי בהרבה מאז...

עמירםענייני בישול

-ספר הבישול- בישול לגבר המשוחרר
-טיוטה חלקית לספר הבישול לגבר המתקדם

פרפראות


שיר לסיום (תפקיד ראש החוג לפסיכולוגיה)

עם סיום התפקיד אחרוז שיר פרידה,
כמה הערות ודברים של תודה.

רק בעוד שיר אחד אתכם אלאה
אקווה שיהווה פה סיום נאה.

לעמיתי חברי סגל החוג הטובים
ולחברות ולחברים המנהליים החביבים,

אשר בהעדר שוט או גזר,
מתוך רצון טוב היו לי לעזר.

ולסגל הפקולטה והדיקאן בראשם
שהרבו לסייע מפה ומשם,

כי בלי תמיכה, עזרה ושיתוף פעולה
לא ניתן לנהוג בכזו עגלה.

החוג כעגלה עמוסה ומורכבת
מחייב רגישות, נחישות ומלאכת מחשבת.

לעיתים הנחתות ושליפות מלמעלה
מבלבלות וטורדות את שנת הלילה.

לא קל להיות בין פטיש המנהלים
וסדן הסטודנטים המבולבלים

כשבתווך אנשי מדע מהוללים
שבדרך כלל מעצמם די מתפעלים.

כי כולם בני אדם, כך צריך להיות,
ולסבול ולהשתבח מאשליות חיוביות.

אנחנו בסיכון- חיתוך של שתי קבוצות:
פסיכולוגים ואנשי אקדמיה, קשים לרצות,

שאפתנים, נמרצים, בעלי אגו רגישים,
רכושנים ואכפתיים, שאינם אדישים.

עמכם הסליחה, לא לנהל חשבון הכוונה,
אלא לתאר רק חלק ממורכבות התמונה.

בכל אחד את החלק הטוב יש לראות
ולא לייחס הדברים לכוונות רעות.

ומאחר וגם אני איני מושלם
וכידוע לא ניתן לרצות את כולם,

אם גרמתי למישהו עוול או עוגמה,
אבקש בזאת סליחה ומחילה שלמה.

כי למרות הכוונות הרבות הטובות
בודאי לא מלאתי את כל החובות.

אבל על ההישגים הקרדיט מגיע
לחברים שעזרו לי עד הלום להגיע.

כל ראש חוג מוסיף נדבך ותרומה
וידוע שרק כך בונים חומה...

עתה קצת אשב בצד במנוחה,
מאחל בשם כולנו לגיורא הצלחה!

ינואר 2006

בקורת לשיר סיום

זה הוא שיר מרשים בעל מבנה קלאסי המושפע מסגנון הכתיבה והחריזה של משוררי תור הזהב של יהדות ספרד. הוא עשיר במטפורות וברמזי משל ולמרות הקפו המצומצם הוא עתיר תכנים ועשיר ברעיונות.

נפנה תחילה לכמה אספקטים צורניים התופסים את העין במבט ראשון.

בשיר עשרים ואחת כפולות שורה כשכל שורה נחרזת אל חברתה. המחבר מקפיד על חריזה נאה ומקפיד לשמור על כלל הזהב של המשורר אבן עזרא שגרס, "לא תחרוז שור בחמור" הקפדה יתרה זו שיש בה אולי אלמנט כפייתי כלשהו עולה למחבר לעיתים בפגימות מסוימות במשקל ובמפעם השירי, אך בסופו של דבר אינה פוגמת בזרימה החופשית של הבטויים והרעיונות. אדרבא, הקורא או המאזין נדרשים לקשב ולתשומת לב מרובה על מנת להבין בטויים נמלצים משהו ולהבחין בנימות הנסתרות מאחורי כמה מבטויים אלה , בחזקת קריאה בין השיטין.

קוצר היריעה מחייב לעבור לנושא התוכני.

מדובר בשיר סיום או פרידה אופייני. המחבר מעלה שלמי תודה לעמיתיו ושותפיו למסע ומתייחס בכעין מסה תמציתית למשא ומעש שהיו כרוכים בביצוע מעשה ראשות החוג (מתוכן הדברים כנראה מדובר בחוג לפסיכולוגיה, דבר שניתן להסיקו במרומז מתוך התיחסות לנפשות הפועלות). התחושה שהשיר פונה לקהל שמכיר את החומר ואמון על התכנים ולכן המחבר מרשה לעצמו להיות סובטילי, מרומז ועתיר מטאפורות.

כך לדוגמא "עגלה עמוסה..." מתייחס לעושר התכנים מורכבות התהליכים ומדמה את כל האקולוגיה החוגית על מורכבות יחסי הגומלין שבה לאפרטוס שלא קל לנהוג בו מחמת כובדו ומורכבותו. יש כאן הידהוד שירי לאותה מטאפורה מופלאה שהציעה לראות במוסד האוניברסיטאי "חיה כבדה המתנהלת לאיטה"

מטפורה מרנינה נוספת מתכתבת עם קוספט עתיק יומין "השוט והגזר" המחבר מרמז כאן על מוגבלות הכלים שבידיו המעצימה את החשיבות של ענין הקולגיליות והעזרה של הסובבים אותו תוך שהוא מדגיש את רצונם הטוב וסיועם במילוי תפקידו.

משל " הפטיש והסדן" הוא אולי מטפורה שחוקה מעט הבאה לבטא את מצוקתו של הדרג הניהולי הזוטר עד בינוני החייב לנווט דרכו בתנאי אי ודאות שמקורם בדרישות סותרות (ולעתים סוטרות )שההנהגה מציבה חדשות לבקרים בפני הכפופים, כשבמקביל יש ציפיה שתהיה הענות לקהל הלקוחות על גחמותיו השונות, מה שמכונה בז'רגון המקומי "טיב השרות".

בנוסף לענין הפטיש והסדן מתאר המחבר ברגישות, בנימת הומור קלה שמשוח עליה דוק קל של עצב את

תמונת המצב המורכבת כשמדובר בעמיתיו. אמנם המאזין הבלתי קשוב עלול לישגות ולהסיק שמדובר בקובלנה או בקורת, אבל נראה שהמחבר נחפז להעמיד דבריו בפרופורציה הנאותה ולהבהיר שעסקינן במאפינים והכוונה אינה שיפוטית כל עיקר.

למעשה הקרדו המרכזי של המחבר המהווה גם שיאו של הפיוט מופיע בראשית השליש האחרון של היצירה: "בכל אחד את החלק הטוב יש לראות

ולא לייחס הדברים לכוונות רעות"

נראה שבהידהוד לדבריו האלמוותיים של הלל הזקן "השנוא עליך אל תעשה לחברך" מדגיש המחבר השקפת עולם הומניסטית, גמישה ופוזיטיבית. אין כאן את הצדקנות הבלתי אפשרית של "ואהבת את רעך כמוך" אלא גישה מעשית ענינית ונטולת פלצנות הגורסת שאם מתייחסים בעיקר להבטים החיוביים בכל אדם ומנסים לפחות לא לגרום לו צער מיותר ניתן להגיע לעולם טוב יותר. דגש גם ניתן לענין יחוס הכוונות. לא תמיד חייבים ליחס לזולת כוונות פוגעות ועוינות דבר החוסך התרגזויות ועגמת נפש מיותרת.

לסיום השיר והרצנזיה ראוי לציין את ההתייחסות למקורות התרבות היהודית והישראלית, הן בתמה של בקשת הסליחה והן הנושא בניית החומה. המחבר מגשר בין עבר והווה ועביר תחושה של עדכניות ואקטוליות שאינן מבטלות או מזלזלות במורשת התרבותית עתיקת היומין.

ינואר 2006

.